The Milons

logo facebook_logo youtube_logo

קאמאי

בכניסת לעיירה קאמאי, פגשנו בזוג אמריקאים שמשפחת אם האישה באה מקמאי ואושפול
ובעקבות מציאת התמונה "חתונה באושפול" באינטרנט החליטו לבוא לביקור בליטא.

כלי עבודה חקלאיים אותנטיים.

ככר העיירה קאמאי.

בית הקברות היהודי של קאמאי.