The Milons

logo facebook_logo youtube_logo

אושפול

הודות לשולמית שעסקה בצילום ולרותי שאספה ושמרה,
ישנם מספר תמונות שצולמו באושפול בתחילת המאה ה-20.
חלק מהתמונות מובאות כאן יחד עם צילומי השוואה מהמסע ב- 2007.

העיירה אושפול מהכניסה המערבית.

גשר "אושפול" ובהמשך רחוב הגשר עד לכנסיה.

נהר ה"שוונטה" ברקע צריחי הכנסיה.

הכנסיה בככר העיירה אושפול

תחנת הקמח באושפול.
ככל הנראה אין מדובר באותן תחנות אז והיום,
קיים דמיון רב יותר לתמונה התחתונה ויתכן שערוץ הנהר שונה עם הזמן.


בית הקברות היהודי באושפול,
ניתן לזהות בחלק השמאלי של התמונה את אותם הקברים אז והיום.

קבר רחל צימרמן (ראפ) שנפטרה ב - י' אדר תרע"ז , 4 מרץ 1917