The Milons

logo facebook_logo youtube_logo

רינה מילון
Rina Milon
1929-2006

Rina Milon

ילידת תל-אביב 1929, בוגרת "גמנסיה עברית הרצליה" בתל-אביב בשנת 1947.
שרתה בפלמ"ח ובמלחמת השיחרור גויסה לצה"ל במסגרת הפלמ"ח.
בשנת 1949 החלה לימודיה באקדמיה לאמנות ואומנות בצלאל בירושלים.
בוגרת האקדמיה לאמנות ואומנות בצלאל בשנת 1952.
התמחות בבית המלאכה לאריגה, "בית החלוצות", בירושלים.
והתמחות בבית המלאכה לאריגה של גברת ברקאי חנה בתל-אביב, בשנת 1953.
בשנת 1954 החלה לעבוד באריגה באופן עצמאי.
נפטרה בשנת 2006 בגיל 77 לאחר מחלה ממושכת.

תערוכות קבוצתיות

1956 - בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים; תערוכת "אמנות יום-יום".
1961 - גני התערוכה, תל-אביב; תערוכת "כלים נאים - דירה יפה" - התערוכה בינלאומית ה-1 לאמנות שימושית.
1975 - מוזאון ישראל, ירושלים; תערוכת "עבודות בחוט 74-75 ".
1987 - בית האומנים, ירושלים; תערוכת "בצלאל החדש 1935-1955 ".
1987 - מוזאון תל-אביב, תל-אביב; תערוכת "בצלאל החדש 1935-1955 ".
1993 - מוזאון ישראל, ירושלים; תערוכת "יוליה קיינר פורכהיימר - אריגים וקולאז'ים".

עבודות לדוגמה


מפת שולחן
תערוכת "עבודות בחוט"
מוזאון ישראל, 1975


שטיח קיר
1976


שטיח קיר
1976


שטיח קיר
1976


שטיח


שטיח


שטיח


מפות תליה
1962


דוגמאות אריגה


וילון לבן
כותנה וצמר
בית פרטי, גבעה צרפתית
ירושלים, 1975


פרוכת
בית כנסת הרמב"ן, העיר העתיקה
ירושלים, 1977

תמונות

בצלאל 1952
רינה אורגת
בצלאל 1952


בצלאל 1952
תערוכת מחלקת אריגה בצלאל
ראש המחלקה , יוליה קיינר (במרכז) ורנה (משמאל)
בצלאל 1952תערוכת "בצלאל החדש"
בית האמנים 1987תערוכת "בצלאל החדש"
עבודות אישיות, 1952
מוזאון ת"א 1987תערוכת "בצלאל החדש"
ראש, חימר. 1952
מוזאון ת"א 19871973פרוכת
בית כנסת שי
רחובות, 1977שמלה אדומהחצאית לבנה
1978


קישורים

בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים
רשימת אמנים - מוזאון ישראל